Fushatë e MIM për përkrahjen e e gazetarisë profesionale

 Gazetarë, redaktor dhe ekspert të mediumeve të spikatur dhe të nderuar dërgojnë mesazhe për rolin e gazetarëve dhe sfidat me të cilat përballen, për gazetrinë hulumtuese, transparencën dhe financimin e mediumeve, rolin e transmetuesve të shrbimit publik, me qëllim që qytatrët ti ndjekin se çka paraqet gazetaria profesionale dhe si ta njohin në një det informacionesh që arinë deri te ato.

Fushata është përgatitur dhe implementuar nga Instituti Maqedonas për Media dhe do të transmetohet gjatë janarit dhe shkurtit 2020. Qëllimi i fushatës është të inkurajojë qytetarët të insistojnë në gazetari profesionale dhe etike që i shërben interesit publik.

Videot të cilat janë pjes e fushatës mund ti shihni në linkun më poshtë:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxNkkYoH_93E_KXCJF94SneySwuFS4ZNF&fbclid=IwAR3lArpxzURmLMZE7q3q1A88idJbHf7PkbGMUBLJuUQ-iv7OiQTXIi8rbpc

Kjo nisma është pjesë e fushatës rajonale për të rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e mediave të lira dhe profesionale dhe është pjesë e projektit “Media për qytetarët – Qytetarë për Media” që po zbatohet në Shqipëri, BiH, Mali i Zi, Maqedoni dhe Serbi me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian.

https://mim.org.mk/mk/novosti/1173-mim-startuva-kampanja-za-poddrshka-na-profesionalnoto-novinarstvo