Кампања на МИМ за поддршка на професионалното новинарство

Истакнати и почитувани новинари, уредници и медиумски експерти испраќаат пораки за улогата на новинарите и предизвиците со кои се соочуваат, за истражувачкото новинарство, транспарентноста и финансирањето на медиумите, улогата на јавните радиодифузни сервиси, со намера да ги потсетат граѓаните што претставува професионалното новинарство и како да го препознаат во морето информации што стигнуваат до нив.

Кампањата ја подготви и реализираше Македонскиот институт за медиуми, а ќе се емитува во текот на јануари и февруари 2020 година. Целта на кампањата е да ги поттикне граѓаните да инсистираат на професионално и етичко новинарство што му служи на јавниот интерес. Видеата кое се дел од кампањата се достапни на следниот линк: https://www.youtube.com/playlist?list=PLxNkkYoH_93E_KXCJF94SneySwuFS4ZNF&fbclid=IwAR3lArpxzURmLMZE7q3q1A88idJbHf7PkbGMUBLJuUQ-iv7OiQTXIi8rbpc

Оваа иницијатива е дел од регионалната кампања за зголемување на свеста за важноста на слободните и професионални медиуми и е дел од проектот „Медиуми за граѓаните – Граѓаните за медиумите“ што се спроведува во Албанија, БиХ, Црна Гора, Македонија и во Србија со финансиска поддршка од Европската Унија.

https://mim.org.mk/mk/novosti/1173-mim-startuva-kampanja-za-poddrshka-na-profesionalnoto-novinarstvo