Активностите на Деновите на медиумска писменост 2019 и на Facebook 

Скопје, 22.10.2019 – За што поголем број на граѓани да бидат информирани за активностите кои на различни локации се одвиваат во рамки на Деновите на медиумска писменост 2019 година, на социјалната мрежа Facebook креирани се настани (events).

Информации за активностите од првата недела на Деновите на медиумска писменост (22.10. – 27.10.2019) се достапни на линкот https://www.facebook.com/events/930993990603714/?ti=cl

Активностите од втората недела (28.10. – 04.11.2019) се достапни на линкот https://www.facebook.com/events/515080315710067/?ti=cl