Мрежата има 39 членки (јавни институции и министерства, граѓански организации, образовни установи и радиодифузери) и е контиунуирано отворена за нови членови – потребно е само да се прифати Актот за формирање и да се достави во АВМУ потпишана Пристапница.

Таа беше формирана на иницијатива на Агенцијата но им припаѓа на сите и ќе биде онолку успешна колку што сите ќе бидат подготвени да ја користат.

Нејзината промоција беше на 27 април 2017 година.

Работен состанок на Мрежата за медиумска писменост

 

МРЕЖА ЗА МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

АВМУ

visoka-skola

ВШ

Конеду Глобал

ЗНМ

Хелсиншки комитет

infocentar

НВО Инфоцентар

Младински совет

OPM

ОПМ

QMBI

QMBI

ЕКВАЛИС

МТСП

ИКС

Агенција за филм

ТВ Шења

ERA

ТВ ЕРА

Исламски Форум

УКЛО ФМ

tvspectra

ТВ Спектра

Радио Свети Николе

 ЗДР-ADW

МОН

dzlp

ДЗЛП

Коалиција Маргини

Реформатор

ЕВРОТИНК

ИММЕК Институт

TVKanal21

ТВ 21

tvalfa

ТВ Алфа

ФОРУМ 16

РЕСИС

МИМ

Antenna 5 Radio Network

Радио Антена 5

СЕММ

 

Метаморфозис

public researchПаблик

media deveopmentЦРМ

АРНО

TV PlusТВ Плус

logo VCSВЦС

Во јули 2018 година, престана членството на Радио Слободна Македонија бидејќи му беше одземена дозволата за емитување.