cetvrti javen sostanok avmu

Четврти jавен состанок за 2017 година – промоција на www.mediumskapismenost.mk – Денеска, Агенцијата го одржа последниот јавен состанок за 2017 година. За спроведените активности согласно Годишната програма за работа говореше д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата, кој ги презентираше активностите што Агенцијата ги реализираше во изминатото тромесечие – надзорите врз радиодифузерите….

Прочитај повеќе

cetvrti javen sostanok avmu 2016Четврти јавен состанок на Агенцијата за 2016 година – Нивото на медиумската писменост кај возрасната популација во РМ . – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, вчера го одржа последниот јавен состанок за 2016 година. На почетокот, Директорот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски ги презентираше активностите што Агенцијата ги реализираше изминатото тромесечје, согласно Годишната програма за работа.

Прочитај повеќе

tret javen sostanok avmu 2015Трет јавен состанок на Агенцијата за 2015 година – Програма за поттикнување на медиумската писменост во Република Македонија – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во согласност со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го одржа третиот јавен состанок за 2015 година. За спроведувањето на Годишната програма за работа на АВМУ говореше д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата кој детално ги образложи реализираните активности.

Прочитај повеќе

prv javen sostanok avmu 2014Прв јавен состанок на Агенцијата за 2014 година – Имплементација на медиумската писменост во образовниот систем на Република Македонија – Денес, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно обврските утврдени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го одржa својот прв јавен состанок.

Прочитај повеќе

debata kriticko razmisluvanje avmuДебата „Критичко разбирање на медиумите – род, млади, медиумска писменост“ – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во рамките на исполнувањето на своите законски обврски да ја поттикнува медиумската писменост и да го следи третирањето на родот во медиумите, организираше дебата насловена “Критичко разбирање на медиумите – родот, млади, медиумска писменост”, којашто беше одржана во просториите на ЕУ Инфо-центарот во Скопје.

Прочитај повеќе

rabotilnica paolo Одржана работилница за медиумска писменост – г-дин. Паоло Челот – Со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата доби обврска да презема активности за поттикнување на медиумската писменост и како резултат, во Нацрт-програмата се предвидени активности кои Агенцијата ќе ги спроведува во наредниве години во правец на подигнување и следење на нивото на медиумската писменост.

Прочитај повеќе